Månedsarkiv: juni 2015

Børnehuset Atlantis søger souschef

Souschef til Børnehuset Atlantis i Viby Sj.

Souschefen udgør sammen med den daglige leder børnehusets ledelsesteam. Du skal i tæt samarbejde med det øvrige personale have fokus på den pædagogiske udvikling i både børnehaven og vuggestuen. Der vil være få administrative opgaver.

Vi forventer, at du

  • er synlig og kan motivere og inspirere
  • kan fastholde og udvikle den gode stemning
  • vil være med til at tegne de store linjer for børnehusets pædagogiske udvikling
  • er sparringspart ift. børnehusets leder om den overordnede drift og udvikling af børnehuset

Børnehuset Atlantis er meget velfungerende og har et godt renommé i lokalområdet, der bygger på de små og trygge rammer, den gode stemning samt vores kompetente og engagerede personale.

Din profil

  • Du er uddannet pædagog
  • Du har erfaring fra en lignende institution
  • Du holder dig ajour med nye pædagogiske tiltag og kan sikre en kontinuerlig udvikling og fornyelse i det pædagogiske arbejde.
  • Du skaber ro og tryghed samt et godt grundlag for trivsel og læring
  • Du sikrer at de fysiske rum indrettes, så de understøtter de pædagogiske mål.
  • Du er samarbejdsorienteret, lydhør og inddragende i forhold til medarbejdere og forældre

Vi tilbyder

Børnehuset Atlantis er et privat børnehus med plads til 30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Børnehave og vuggestue har til huse i hver sin bygning med separate legepladser. Husenes indretning skaber små og overskuelige rammer for børnenes hverdag og vi prioriterer en hjemlig og tryg atmosfære. Vi arbejder målrettet med at skabe et børnemiljø, hvor det enkelte barn har en plads i fællesskabet, og hvor alle børn har mulighed for at trives og udvikle sig. Børnehuset Atlantis har 14 meget fagligt kompetente og engagerede medarbejdere, som brænder for deres job. Der er en god stemning i vores børnehus, som bærer præg af, at vi er glade for at se hinanden – både børn, voksne og forældre.

Tiltrædelse snarest mulig. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Har du lyst til at høre mere om jobbet: Kontakt leder Anette Pedersen på 46 19 50 40 frem til d. 15. juli. Efter denne dato kun skriftlig henvendelse på grund af ferie.

Ansøgninger sendes til anettepe@bhatlantis.dk og skal være os i hænde senest den 5. august 2015.

Samtaler holdes i uge 33.