Vuggestuens årshjul

Nedenfor ses vores årshjul for 2016/17 (klik på årshjulet for at gøre det tydeligere) og nederst på siden månedsplanen, som overordnet viser, hvilke aktiviteter vi har planlagt.

Derudover har vi dagligt aktiviteter/emner, der rør sig i børnegruppen, og som er tilpasset børnenes behov, trivsel, udviklingsniveau samt vind og vejr.

aarshjul-2

Måned Tema Aktiviteter
Januar  Kulturelle udtryksformer og værdiger

Sociale kompetencer

Barnets alsidige personlige udvikling

Sprog

Kunst. 

Kunstudstillingen i uge 4

 

Februar og marts Kulturelle udtryksformer

Sociale kompetencer

Bartnets alsidige personlige udvikling

Sprog

Påske

Fastelavn

Legegrupper

Teatertur i februar

April og maj Natur og naturfænomener

Bartnets alsidige personlige udvikling

Sprog

Planteuge
Affaldsindsamling

Ture ud af huset

Afslutning i Børnehaven

Juni og juli Kulturelle udtryksformer og værdiger

Sociale kompetencer

Barnets alsidige personlige udvikling

Sprog

Natur og naturfænomener

Krop og bevægelse

Børnehusets fødselsdag i juni

Ture ud af huset

Samen pasning 2 uger i sommerferien

Udendørs aktiviteter

Hygge

 

August, september og oktober Krop og bevægelse

Barnets alsidige personlige udviklingSprog

Kulturelle udtryksformer og værdiger

 

Motionsuge

Ture ud af huset

Halloween

Høstfesten

Bedsteforældredag i vuggestuen

November Sprog

Barnets alsidige personlige udvikling

Sociale Kompetencer

Rim og remser

Læser bøger

Sanglege

 

December Barnets alsidige personlige udvikling

Sociale Kompetencer

Kulturelle udtryksformer

Julen

Juleteater

Lucia

Julefrokost