Om Børnehuset Atlantis

Vi er et privat børnehus med plads til 7o dejlige børn
30 Vuggestuebørn ( 0-3 )
40 Børnehavebørn ( 3-6 )

Åbningstider
Mandag-torsdag: kl. 6.24 -17.00
Fredag: kl. 6.24 -16.30

Kontakt

Børnehuset Atlantis, Bakkefløjen 17-19, 4130 Viby Sj.

Telefonnummer: 46195040

Syge- og frimeldinger gives via Famly senest kl. 9 samme dag.

Leder: Jeanne Jacobsen Mail:ledelse@bhatlantis.dk
Bestyrelsesformand: Helle Alsted Mail: hellealsted@hotmail.com

Besøg

Vi vil meget gerne have besøg og vise vores børnehus frem, så ring gerne og aftal et besøg, så vi kan afsætte tid til at vise jer rundt og tale med jer.

Opskrivning

Opskrivning sker direkte hos Børnehuset Atlantis – se under “Indmeldelse/Udmeldelse”.

Takster
Børnehuset Atlantis følger de kommunale institutioners takster for forældrebetaling i Roskilde Kommune. I 2020 er taksterne:

Vuggestue: 4.005 kr. om måneden inkl. madordning

Børnehave: 1.752 kr. om måneden

Der ydes søskendegaranti og friplads mv. som i de kommunale institutioner.

Ulykkesforsikring

Børnehuset Atlantis har tegnet en ulykkesforsikring, som dækker alle børnene, når de er i børnehuset. Mange institutioner har ikke en forsikring – og de kommunale institutioner må slet ikke tegne kollektive forsikringer til børnene. Men i Børnehuset Atlantis er alle børnene omfattet af en forsikring så de, hvis uheldet skulle være ude, er dækket uanset om I forældre har husket at tegne en ulykkesforsikring til dem.

Deltidspladser

Vi tilbyder deltidspladser på 30 timer om ugen  til forældre på barsel. Tidsrummet hvor barnet kan være i institutionen ligger fra kl 6.30-12.30. Pasningen skal af forsikringsmæssige årsager ske i dette tidsrum. Prisen er 3.092 kr. om måneden for en deltidsplads i vuggestuen og 1355 kr. for en deltidsplads i børnehaven. Anvendelsen af deltidspladser kan dermed få konsekvenser for hvilke af de fælles aktiviteter, barnet kan deltage i. Nærmere oplysninger fås hos børnehusets leder.