Om Børnehuset Atlantis

Vi er et privat børnehus med plads til 7o dejlige børn
30 Vuggestuebørn ( 0-3 )
40 Børnehavebørn ( 3-6 )

Åbningstider
Mandag-torsdag: kl. 6.24 -17.00
Fredag: kl. 6.24 -16.30

Kontakt

Børnehuset Atlantis, Bakkefløjen 17-19, 4130 Viby Sj.

Telefonnummer: 46195040

Syge- og frimeldinger gives via Famly senest kl. 9 samme dag.

Leder: Jeanne Jacobsen Mail:ledelse@bhatlantis.dk
Bestyrelsesformand: Bettina Birch Mail: bettina.birch2017@outlook.dk

Besøg

Vi vil meget gerne have besøg og vise vores børnehus frem, så ring gerne og aftal et besøg, så vi kan afsætte tid til at vise jer rundt og tale med jer.

Opskrivning

Opskrivning sker direkte hos Børnehuset Atlantis – se under “Indmeldelse/Udmeldelse”.

Takster
Børnehuset Atlantis følger de kommunale institutioners takster for forældrebetaling i Roskilde Kommune. I 2018 er taksterne:

Vuggestue: 3.716 kr. om måneden inkl. madordning

Børnehave: 1.652 kr. om måneden

Der ydes søskenderabat og friplads mv. som i de kommunale institutioner.

Ulykkesforsikring

Børnehuset Atlantis har tegnet en ulykkesforsikring, som dækker alle børnene, når de er i børnehuset. Mange institutioner har ikke en forsikring – og de kommunale institutioner må slet ikke tegne kollektive forsikringer til børnene. Men i Børnehuset Atlantis er alle børnene omfattet af en forsikring så de, hvis uheldet skulle være ude, er dækket uanset om I forældre har husket at tegne en ulykkesforsikring til dem.